Priser

Nedenstående priser er vejledende og ekskl. kørsel

Priser kan variere efter deltagerantal og forberedelsestid.

Oplæg til fagprofessionelle om funktionsnedsættelse og seksualitet (tre timer)6.000 kr.
Oplæg til fagprofessionelle om børneseksualitet (to timer)4.500 kr.
Oplæg til fagprofessionelle om seksualundervisning i folkeskolen (to timer)4.500 kr.
Individuel seksualvejledning eller seksuel oplæring (en time)950 kr.
Rådgivning til personalegrupper (en time) 950 kr.
Seksualundervisning i indskoling (to timer) 2.000 kr.
Seksualundervisning på mellemtrin (to timer)2.000 kr.
Seksualundervisning i udskoling (tre timer)3.000 kr.
Seksualundervisning på videregående uddannelser (tre timer)4.500 kr.
Seksualpolitik og borgerkurserEfter aftale
Foredrag, temadage og øvrige kurserEfter aftale

Kørsel = 3,54 kr. pr. km. jf. statens km. takster for kørsel, 2018.
Transporttid = 150 kr. pr. time.