Fagprofessionelle

Undervisning af fagprofessionelle

_

Jeg udarbejder oplæg og undervisning i relation til seksualitet, til forskellige fagområder og målgrupper. Nedenfor ses et udsnit af de oplæg jeg tilbyder.

Undervisning til det pædagogiske og det sundhedsfaglige personale, i forhold til, hvordan man yder den bedste støtte til seksuel sundhed og trivsel, for borgere med funktionsnedsættelser, udviklingshæmning og på ældreområdet. 

Dette oplæg varer 3 timer og indeholder blandt andet:

 • Hvad er seksualitet og hvordan skal vi forstå den i forhold til borgergruppen
 • Lovgivning på området
 • Etik og dilemmaer i arbejdet
 • Konkrete handlemuligheder

Undervisning til pædagoger på daginstitutionsområdet, i forhold til hvordan man kan arbejde med børneseksualitet.

Dette oplæg varer 2 timer og indeholder blandt andet:

 • Forskellen på børns og voksnes seksualitet
 • Hvad man bør være opmærksom på, ved udarbejdelse af seksualpolitikker
 • Grænsesætning
 • Introduktion til ”Køn, krop og børneseksualitet”
 • Forebyggelse af seksuelle overgreb

Undervisning til lærere og skolepædagoger i forhold til hvordan man kan arbejde med seksualundervisning i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, og hvordan man får seksualundervisning integreret i de enkelte fag.

Dette oplæg varer 2 timer og indeholder blandt andet:

 • Hvilken viden bør formidles til børn på de forskellige klassetrin
 • Hvordan kan vi arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i folkeskolen
 • Seksualundervisning som integreret del af undervisningen
 • Digital dannelse – nye udfordringer og gråzoner

Foruden disse oplæg, udarbejder jeg gerne særligt tilpassede oplæg, til netop Jeres personalegruppe.