Funktionsnedsættelse

Funktionsnedsættelse

_

Seksualitet er en integreret del af alle mennesker, uanset alder, funktionsniveau, civilstatus, handicap eller kognition.

Jeg møder mange borgere, som har svært ved at forstå egen seksualitet, eller som handler uhensigtsmæssigt, i forsøget på at skabe social kontakt.

Ligeledes møder jeg borgere, som grundet fysiske handicaps, har vanskeligt ved at udleve deres seksualliv.

Jeg vejleder både personalegrupper og borgere, og arbejder altid ud fra mindsteindgrebs-princippet.

Jeg tilbyder:

  • Individuel vejledning
  • Rådgivning til personalegrupper
  • Introduktion til seksuelle hjælpemidler
  • Seksuel oplæring
  • Hjælp til udarbejdelse af seksualpolitik
  • Borgerkurser